Drogový Kufr

„Drogový kufr“ – vzorník omamných a psychotropních látek. Výborná pomůcka pro realizátory protidrogové prevence!

Od roku 2012 vyrábíme novou verzi Drogového kufru. Jedná se se aktualizovanou reedici této edukační pomůcky, která je výborným doplňkem jakéhokoliv primárně preventivního projektu. Produkce probíhá v sériích tak, aby bylo možno zájem o tuto pomůcku uspokojit bezodkladně. V roce 2015 jsme Protidrogové kufry dodávali nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání objednávky. Díky dostatečnému množství zásob všech nezbytných komponentů tomu nebude jinak ani v roce 2016.

DROGOVÝ KUFR CZ 2016

Slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka, kterou mohou využívat učitelé občanské výchovy, osobnostní výchovy, výchovní poradci, učitelé odpovědní za drogovou problematiku na škole, školní psychologové nebo vedoucí kroužků, kteří do volnočasových aktivit zahrnují i primární protidrogovou prevenci. Vzorník je zároveň vhodný pro osvětovou činnost a besedy s rodiči a širší veřejností. Drogový kufr umí výborně upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně usnadnit a rozvinout práci lektora. Od roku 2012, kdy jsme zahájili distribuci tohoto vzorníku, se nám potvrdilo, že použitím vzorníku v programech primární prevence se výrazně zvyšuje schopnost dlouhodobého zapamatování preventivní infromace.

Využití Drogového kufru

Je velice široké a jeho velkou předností je, že nabízí možnost „in natura“ vidět drogy jak vypadají a v jaké formě a jakým způsobem se zneužívají. Drogový kufr je připraven ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a dalšími odborníky, kteří se zabývají protidrogovou prevencí. Proto jsou atrapy drog a pomůcek k nerozeznání od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.